Bent u een bedrijf of particulier en er wordt een verzekering afgesloten, dan is het uiteraard van groot belang om te zorgen voor een juist verzekerd bedrag op de polis. Mocht dit bedrag namelijk niet correct zijn, dan kan dit bij eventuele schade problemen geven.

Een voorbeeld: aan de woning van de familie Verhoeven is een schade ontstaan van € 10.000. De woning is verzekerd voor 300.000, maar dat zou eigenlijk 400.000 moeten zijn. Omdat slechts ¾ van de herbouwwaarde is verzekerd, ontvangt de familie Verhoeven slechts ¾ van de schade, dus € 7.500

Een hoger bedrag verzekeren is ook niet verstandig, want dan wordt er teveel premie betaald, terwijl de verzekering niet meer dan de werkelijke schade vergoedt.

Deskundigentaxatie

Om dus genoeg, maar niet zeker teveel te verzekeren, kan een taxatie worden uitgevoerd. In het burgerlijk wetboek is geregeld dat de door een deskundige vastgestelde waarde bindend zal zijn bij het regelen van de schade. Dit noemt men een “vaste taxatie”, die gebaseerd is op artikel 7:960 van het burgerlijk wetboek. 

Een objectieve verzekeringstaxatie is van belang op het moment dat u een verzekering afsluit. Wij zijn gespecialiseerd in het bepalen van de verzekerde waarde. 

Brim-subsidie

Een eventuele subsidie van een monument wordt bepaald op basis van een herbouwwaarde-taxatie. Een goed taxatierapport is belangrijk voor het toekennen van een Brim-subsidie voor het onderhoud van het monument. De taxatie van (rijks)monumenten van IWD voldoen aan de eisen conform art. 7:960 van het burgerlijk wetboek”.

Ons bureau is aangesloten bij Stichting Verenigd Register van Taxateurs (VRT). Onze taxatierapporten voldoen aan de gestelde richtlijnen.