Een bouwkundige opname (ook wel 0-meting genoemd) van uw pand, wordt gedaan als er in uw naaste omgeving risicovolle (bouw)werkzaamheden gaan plaats vinden. Hierbij moet u denken aan heiwerkzaamheden, bronbemaling/grondwateronttrekking, (tijdelijk) zwaar bouwverkeer, trillen van damwanden en dergelijke.

Met een vooropname, waarbij de staat van uw pand in detail zowel in woord als schrift wordt vastgesteld, staat u sterker bij eventuele verhaalsacties op de veroorzaker. 

Ook als u zelf gaat bouwen, loopt u het risico dat er schade ontstaat aan de aangrenzende bebouwing(en). Voordat er gebouwd wordt, is het belangrijk om de risico’s inzichtelijk te maken.

Met een bouwkundige opname bent u voorbereid op eventuele schadeclaims van gedupeerden. In het geval van een claim kunnen wij ook een na-opname (laten) verrichten.