Binnen ons streven om als bedrijf te excelleren in de dynamische markt, waarin wij werkzaam zijn, is het aspect Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voor ons een heel belangrijk fundament.

Duurzaam ondernemen is voor ons een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant en binnen de ecologische randvoorwaarden.

Belangrijke pijlers:

  • Onze interne processen vinden volledig digitaal en dus geheel papierloos plaats.
  • Wij verbruiken alleen energie, die voorkomt uit hernieuwbare energiebronnen.
  • Voor onze klantbezoeken maken wij gebruik van een elektrisch wagenpark. 

Deze “bewuste” werkwijze wordt door onze opdrachtgevers bijzonder gewaardeerd. Wij onderscheiden ons significant van onze concullega’s in de branche, hetgeen bijdraagt aan het neerzetten van wat in onze optiek “de standaard” zou moeten zijn.