Wordt u geconfronteerd met schade? Dan is de continuïteit van uw bedrijf uw eerste zorg. Door onderverzekering komt die continuïteit in gevaar.

Een deskundigentaxatie van de waarde van het bedrijfspand en de mogelijk aanwezige inventaris zorgt voor zekerheid bij schade.
Wij kunnen bovendien helpen door samen met u de risico’s in kaart te brengen en hiervoor een oplossing in de preventieve sfeer voor te stellen. Hiermee kunnen deze risico’s of geëlimineerd of verminderd worden. Dit wordt ook wel risicomanagement genoemd.

Investeren in een risicobeoordeling en taxatie betaalt zich terug, omdat u voortaan minder risico loopt. Maar ook omdat het een zo scherp mogelijk tarief oplevert voor uw verzekeringen.