Algemene voorwaarden IWD Taxaties en Inspecties B.V.

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Algemeen

Artikel 3 – Opdrachten

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling

Artikel 6 – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 7 – Geldigheid en deponering voorwaarden

PDF