Een Risico-Inspectie is een bezoek door één van onze risicodeskundigen bij een bedrijf of particulier. Tijdens dit bezoek inventariseren wij brand, aansprakelijkheid en aanverwante risico’s, waarbij zaken als bouwaard, gebruik, werkprocessen, staat van onderhoud, ligging en omgeving beoordeeld worden. Tegelijkertijd worden adviezen gegeven om deze risico’s te verkleinen, voorkomen of zelfs te elimineren.

Dit proberen we altijd op een zo praktisch- en open mogelijke manier te doen en we houden niet op bij het geven van advies. Daar waar nodig en gewenst bieden we ook hulp bij de uitvoering van onze preventieadviezen. Door zaken anders te organiseren, kunnen soms al snel verrassende resultaten worden geboekt.

Alles wordt door ons altijd tijdens het bezoek besproken, zodat er nadien geen verrassingen zijn.

Verzekeringstechnische risico’s zijn met name gericht op het gebied van brand, inbraak, waterschade, bedrijfsschade, aansprakelijkheid en milieuschade.

Naast de hierboven genoemde risicobeoordelingen voor verzekeraars en gelieerde partijen, zijn wij ook veelvuldig werkzaam voor andere relaties en geven wij op regelmatige basis adviezen over de brandveiligheid bij bouwplannen van opdrachtgevers.

Veiligheid

Met een schat aan ervaring zijn we inmiddels een autoriteit op het gebied van inspecties en passende preventieanalyses. Onze insteek is de omvang van schades verminderen door van schades te leren èn met hoogwaardige risico inspecties. Zo dragen wij bij aan het creëren van een veilige (werk) omgeving, veilige gebouwen en bedrijfsprocessen.