Een Risico-Inspectie is een bezoek door 1 van onze risicodeskundigen bij een bedrijf of particulier. Tijdens dit bezoek inventariseren wij brand, aansprakelijkheid en aanverwante risico’s, waarbij zaken als bouwaard, gebruik, werkprocessen, staat van onderhoud, ligging en omgeving beoordeeld worden. Tegelijkertijd worden adviezen gegeven om deze risico’s te verkleinen, voorkomen of zelfs te elimineren.

Dit proberen we altijd op een zo praktisch- en open mogelijke manier te doen en we houden niet op bij het geven van advies. Daar waar nodig en gewenst bieden we ook hulp bij de uitvoering van onze preventieadviezen. Door zaken anders te organiseren, kunnen soms al snel verrassende resultaten worden geboekt.

Alles wordt door ons altijd tijdens het bezoek besproken, zodat er nadien geen verrassingen zijn.

Verzekeringstechnische risico’s zijn met name gericht op het gebied van brand, inbraak, waterschade, bedrijfsschade, aansprakelijkheid en milieuschade.

Naast de hierboven genoemde risicobeoordelingen voor verzekeraars en gelieerde partijen, zijn wij ook veelvuldig werkzaam voor andere relaties en geven wij op regelmatige basis adviezen over de brandveiligheid bij bouwplannen van opdrachtgevers.

Bed & Breakfast Inspecties

De eigenaren van een Bed & Breakfast krijgen vaak te maken met een afwijkende wet- en regelgeving binnen de verschillende gemeenten. Het betreft vaak een bijzondere locatie of een speciaal gebouw. Voor een verzekeraar zijn deze “risico’s” meestal lastig vooraf te bepalen. Daarbij komt dan ook nog een het feit dat er vrijwel altijd sprake is van verschillende gebruikers. 

Onze mensen hebben veel ervaring op dit gebied en zorgen ervoor, dat na ons bezoek duidelijk is waar en hoe er zaken verbeterd kunnen worden. Mede hierdoor kunnen grote calamiteiten voorkomen worden en is de situatie niet alleen voor de eigenaar van een B&B overzichtelijk en beheersbaar, maar ook voor de verzekeraar!