Een waardebepaling is een vereenvoudigde waardering en heeft om die reden niet de status van een deskundigentaxatie. 

Een bezoek op de locatie is, in tegenstelling tot de deskundigentaxatie, niet altijd nodig. Hoewel de berekening methodiek hetzelfde is als die van een deskundigentaxatie, is de rapportage van een waardebepaling beknopt en feitelijk alleen bedoeld voor een verzekeraar of gelieerde partij. Deze wijze van waarderen is bedoeld om zo kostenefficiënt mogelijk een reële indicatie te verstrekken van de te verzekeren belangen. De uitkomst van een waardebepaling kan dan ook niet als een deskundigentaxatie conform art. 7:960 BW worden gebruikt.

Hoe werkt dit in de praktijk? Bij een eventuele schade zal een schade-expert beoordelen of het verzekerde bedrag juist is. (bij een deskundigentaxatie geldt de waarde van het taxatierapport). Als de schade-expert tot een ander inzicht komt dan de taxateur, dan kan de onderverzekeringsregeling worden toegepast.

De verzekeraars waar wij werkzaam voor zijn spreken echter af de onderverzekeringsregeling niet toe te passen, als de waarde is gebaseerd op een door ons uitgevoerde waardebepaling. Zij geven dan garantie tegen onderverzekering! Een gerust gevoel.